Marketing sieciowy

marketing sieciowy filozofia

W tym miejscu chciałbym podzielić się z Tobą sposobem rozumowania, który jest mi bliski.
W każdym z Nas drzemie olbrzymi potencjał szczęścia. Dla poszczególnej jednostki realizacja tego potencjału oznacza coś innego. Dla wszystkich jednak istnieje wspólny mianownik. Jest nim możliwość wyboru dowolnego sposobu na życie połączona z wolnością od trosk materialnych.

Przed zrealizowaniem potencjału skutecznie bronią Nas dwa czynniki: brak czasu i brak funduszy. Te czynniki pozostają w ścisłej korelacji, bo większość naszego czasu poświęcamy na zarabianie pieniędzy. Czy jest sposób, aby przełamać ten zaklęty krąg?

Prosty przykład

Dla lepszego zobrazowania posłużę się analogią. Chcąc zapewnić stałe nawodnienie swojego pola rolnik musi nosić wodę ze studni. Zajmuje mu to osiem godzin dziennie. Praca jest ciężka i nie lubi jej, ale jeśli ją przerwie rośliny uschną i nie będzie miał co jeść. Co by było gdyby rolnik zbudował rurociąg? Miałby nieograniczony dostęp do wody i dużo wolnego czasu dla siebie.
Czy nie jest to rozsądne wyjście?

Wnioski

Swoją energię należy kierować tam gdzie przyniesie to najlepszy skutek. Zamiast nosić wiadra z wodą warto zbudować rurociąg. System, który zapewni stały dopływ środków na realizację pasji i marzeń. Czy nie jest to koncepcja godna dwudziestego pierwszego wieku?

MLM – marketing sieciowy

Marketing sieciowy pozwala wcielić w życie sposób rozumowania, który Ci przybliżyłem. System ten umożliwia zwielokrotnienie i automatyzację dochodów poprzez zastosowanie dźwigni w postaci współpracy wielu osób. Jest to zupełnie odmienne od tego co zna i robi znaczna większość ludzi.

Pytanie jest zasadnicze: Czy warto robić to co wszyscy i mieć to co wszyscy? Może lepiej robić to czego inni nie robią i mieć to czego inni nigdy nie będą mieli?

Najbardziej odpowiedni moment

Szczęśliwie przyszło nam żyć w najlepszym dla ludzkości okresie. Mamy do dyspozycji nowoczesne narzędzia umożliwiające natychmiastowe pozyskiwanie informacji i błyskawiczną komunikację.  Pojedyncza jednostka ma dostęp do wiedzy i dorobku całego naszego gatunku. Wytworzył się pewien rodzaj świadomości zbiorowej, z której wszyscy możemy korzystać.
To bezprecedensowa sytuacja i szansa dla każdego z Nas. Szansa na dostatnie życie według własnego sposobu.