Nota prawna
1. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie do wszystkich treści publikowanych w serwisie gszymanski.pl oraz w wysyłanych mailingach i materiałach informacyjnych należą w całości do właściciela serwisu.

2. Korzystanie z zawartości serwisu gszymanski.pl podlega odpowiednim przepisom prawa, w szczególności:

2. Bezwzględny zakaz kopiowania

1. Całość publikowanych materiałów jest objęta majątkowymi prawami autorskimi.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania lub modyfikowania i wykorzystywania wszystkich treści zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych.

3. Konsekwencje prawne

1. Wykorzystywnie materiałów objętych prawem autorskim, nawet w celach niekomercyjnych podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

2. Wszelkie przejawy łamania praw autorskich poprzez kopiowanie lub modyfikowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych w serwisie gszymanski.pl będą bez ostrzeżenia kierowane na drogę sądową.