Top
motywacja

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna – teorie i rodzaje motywacji

Ten tajemniczy stan, który sprawia, że mamy ochotę do działania. Śmiało, można powiedzieć, że jest to Święty Graal rozwoju osobistego. Ciężko jednoznacznie powiedzieć co to jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Na pewno jest to stan, w którym mamy więcej energii, jesteśmy bardziej zrelaksowani oraz z łatwością podejmujemy się wyzwań, które przed nami stoją. W artykule znajdziesz rodzaje i teorie motywacji.

Co takiego jest z nami nie tak, że do działania potrzebujemy jakiegoś specjalnego stanu? Skąd w nas taka niechęć do pracy, a może to zwykłe lenistwo, które tłumaczymy brakiem motywacji? Zapewne ile ludzi tyle przypadków. Brak motywacji dotyka nas obecnie znacznie częściej niż w dawnych czasach. Dzieje się tak z kilku powodów.

Potrzebujesz stałych zysków? – sprawdź na czym zarabiamy
 • tylko przetestowane rozwiązania
 • pełne wsparcie i pomoc od nas

Czy motywacja do działania jest potrzebna?

Przede wszystkim praca w dawnych czasach po prostu musiała zostać wykonana. Jeżeli nie obrobiło się pola, to nie było co jeść, zaniedbane zwierzęta umierały. Na społeczeństwie spoczywała ogromna odpowiedzialność i nie było miejsca na sytuacje, w których ktoś mógł zastanawiać się nad swoim losem. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna nie były potrzebne.

Oczywiście nie chcę demonizować obecnych czasów. Teraz żyje się nam po prostu znacznie łatwiej. Prawda jest taka, że bardzo dużo rzeczy obecnie możemy robić, a wcale nie musimy. Jeżeli nie odpowiada nam jakaś praca zawsze mamy świadomość, że znajdziemy inną. Dodatkowe projekty często są wyłącznie spełnieniem naszych ambicji, a nie obowiązkiem, który musi zostać spełniony.

Jesteśmy obecnie prze-bodźcowani, co wpływa negatywnie na możliwości koncentrowania się.

Nasze obowiązki zazwyczaj są bardzo złożone, często nawet niemierzalne. Z tego powodu znacznie trudniej jest utrzymać stan wysokiej motywacji do działania, ponieważ niekiedy nie wiemy, co należy zrobić. Znamy nasz cel, ale droga do niego jest dla nas tajemnicą.

Wielu ludzi dotyka prokrastynacja, czyli skłonność do odkładania konkretnej czynności „na później”. Rozwiązaniem według wielu powinna być motywacja wewnętrzna. Niestety okazuje się, że w większości przypadków to za mało. W takim razie, co jest ważniejsze od motywacji?

Samodyscyplina do działania

Możemy rozróżnić motywację krótkoterminową, czyli chwilowy zastrzyk energii spowodowany emocjami oraz długoterminową, która wynika z naszych planów względem przyszłości.

Znacznie łatwiej rozbudzić w sobie krótkotrwałą motywację do działania. Często doświadczamy jej po obejrzeniu jakiegoś filmu, przeczytaniu książki, czy nawet zwykłego cytatu. Czujemy wtedy nagły zastrzyk energii do działania, wszystko wydaje nam się możliwe. Często nawet zabieramy się do pracy, ale na następny dzień stan ten przemija.

Długoterminowa motywacja do działania to stan, w którym jesteśmy skoncentrowani na planach w perspektywie kilku dni, miesięcy, lat. W takim kontekście nasz stan rzadko określa się mianem motywacji, znacznie lepszym i dokładniejszym określeniem jest samodyscyplina.

Wiemy jak generować stałe zarobki za pomocą internetu
 • otrzymasz plan działania krok po kroku
 • dostaniesz skuteczne narzędzia online

Dlaczego? Ponieważ motywacja jest zazwyczaj emocjonalna. Odczuwamy chęć robienia czegoś na skutek podziwu, strachu lub radości. Emocje ciężko jest utrzymać, nie trwają one zbyt długo. Możemy je ponownie w sobie rozbudzić i motywować się przed dłużysz czas. Tylko że rozbudzanie emocji nie jest już motywacją, a jest samodyscypliną. To przy pomocy siły woli skupiamy się na celu oraz wywołujemy emocje wprowadzające nas w stan głębokiej motywacji.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Teoria w literaturze fachowej wyróżnia dwa następujące rodzaje motywacji:

 • Motywacja wewnętrzna
 • Motywacja zewnętrzna

Warto podkreślić, że większość badaczy uważa, że używanie określeń „wewnętrzna” i „zewnętrzna” nie jest zbyt odpowiednie. Niezależnie od rodzaju motywacji oraz bodźców, jakie spotyka konkretny podmiot, stan ten zawsze jest wewnętrzny. Nazwy te zostały przyjęte na podstawie praktyk z dziedziny zarządzania. Na potrzeby tego tekstu będziemy jednak wykorzystywać to rozróżnienie.

 • Motywacja wewnętrzna – zwana jest inaczej samoistną lub autonomiczną. Człowiek, który motywowany jest wewnętrznie przyjemność, a dokładniej rzecz ujmując satysfakcję czerpie z samego działania. Rozumie on, że dana czynność jest jego powinnością i to sama czynność dzięki temu, że jest angażująca, ciekawa oraz wymaga kreatywności, pobudza go do kontynuowania.
 • Motywacja zewnętrzna – większości osób jest znacznie lepiej znana. Człowiek motywowany w ten sposób skupia się na wynagrodzeniu, które otrzyma po wykonaniu określonych czynności. Wszyscy dobrze znamy ten model m.in. z pracy etatowej. Taką osobą do pracy motywują pieniądze, terminy, nadzór pracodawcy lub status, który może osiągnąć.

Wpływ motywacji zewnętrznej na wewnętrzną

Wiele badań wskazuje na to, że pieniądze, czyli nagroda zewnętrzna może znacznie osłabić działanie motywacji wewnętrznej. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ większość z nas zdecydowanie wolałaby, aby te dwa rodzaje motywacji mogły iść ze sobą w parze. Okazuje się jednak, że motywacja wewnętrzna przejawia się najmocniej w sytuacji, gdy praca sama w sobie jest JEDYNĄ nagrodą za wykonaną pracę.

Skąd taka zależność? Prawdopodobną przyczyną są nasze podświadome skojarzenia. Wynagrodzenie kojarzy nam się bezpośrednio z kupowaniem. Pracownik może odbierać taką sytuację jako pewnego rodzaju ubezwłasnowolnienie. Dlaczego?

Posiadasz strony generujące ruch? – wiemy jak go zmonetyzować
 • dożywotnie profity
 • najlepsze warunki
 • instrukcja krok po kroku
 • wsparcie i pomoc od nas

Ponieważ to pieniądze decydują o tym, w jaki sposób spędza swój czas, a nie on sam. Oczywiście jest to wyłącznie teoria. Dodatkowo różne osoby, odbierają bodźce w zupełnie odmienny sposób. Może warto jednak zastanowić się nad tym, w jaki sposób Ty odbierasz wynagrodzenie. Czy motywacja zewnętrzna wpływa negatywnie, na Twoją motywację wewnętrzną?

Nad tym zagadnieniem od lat toczą się debaty. Najczęściej spotykane stanowisko, głosi, że wpływ pieniędzy na motywację wewnętrzną jest niejednoznaczny. Wpływa na to, że sama nagroda może pełnić różne funkcje. Wyróżniamy:

 • funkcję informacyjna
 • funkcję kontrolującą/sterującą

Autorzy badań każde oddziaływanie finansowe nazywają nagrodą. Z wielu badań wynika, że sama wielkość tego wynagrodzenia nie jest, aż tak istotne, jak sam fakt jego występowania.

Funkcja informacyjna

Jest to informacja zwrotna dla osoby, dotyczy jej umiejętności oraz wyników pracy. Wynagrodzenie jest prostą informacją. Otrzymujesz zapłatę, więc działasz skutecznie. W przypadku braku obiecanego wynagrodzenia komunikat jest przeciwny. Nie otrzymałeś swojej nagrody, ponieważ nie działasz w sposób właściwy.

Funkcja kontrolująca (sterująca)

Nagroda w tym wypadku jest formą kontrolowania zachowania pracownika. Pracodawca wpływa na zachowanie pracownika poprzez zaoferowanie mu wynagrodzenia. W tym wypadku motywacja wewnętrzna może zostać osłabiona. Osoba działająca pod wpływem motywacji wewnętrznej może odczuć presję. Nagroda jest tutaj formą nacisku, która ma wywrzeć na pracowniku zachowanie zgodne z obowiązującymi normami.

Czy wyłącznie pieniądze wpływają na pogorszenie motywacji wewnętrznej?

Najłatwiej jest zrównać motywację zewnętrzną z wynagrodzeniem. Nie jest to jednak zgodne z prawdą. Istnieją również inne czynniki, które mogą wywoływać motywację zewnętrzną, tym samym obniżając motywację wewnętrzną.

Do takich czynników, należy nadzór. Odczuwanie presji, która jest wynikiem tego, że ktoś czuwa nad naszą pracą, wpływa na znaczne pogorszenie motywacji wewnętrznej. Co więcej, bardzo podobny efekt może wywołać nieprzekraczalny termin. Będzie on wywoływał ciągłą presję na pracowniku, co nie pozwoli mu wykorzystać motywacji wewnętrznej, ponieważ będzie czuł się przytłoczony przez zewnętrzne czynniki motywujące.

Odkryj najbardziej dochodową metodę monetyzacji ruchu
 • wykorzystaj potencjał swoich portali
 • zbuduj źródło stale płynących prowizji

Wynika z tego, że relacja pracy, szczególnie tej etatowej do motywacji wewnętrznej może być bardzo niekorzystna. Być może jest to jedną z przyczyn, dla których tak ciężko jest nam znaleźć w sobie dodatkową motywację do działania. Po prostu ciągła presja zewnętrzna znacznie osłabia nasze zdolności do odczuwania motywacji wewnętrznej.

Rodzaje i teorie motywacji do działania

W literaturze fachowej można znaleźć również inne rodzaje motywacji do działania:

1. Podporządkowanie
2. Identyfikacja celu
3. Zaangażowanie

Ta teoria motywacji skupia się na postawie pracownika. Rodzaje motywacji możesz wykorzystać. Jeżeli sam jesteś pracownikiem, możesz zastanowić się nad tym, jaki rodzaj motywacji występuje u Ciebie, a jeżeli jesteś pracodawcą, możesz na tej podstawie ocenić pracowników.

Pierwszy etap jest najbardziej zbliżony do wcześniej omawianej motywacji zewnętrznej. Pracownik, który znajduje się na tym etapie, wykonuje  obowiązki w sposób bierny. Jego jedyną motywacją do działania jest nadzór organów wyższych oraz wynagrodzenie. Zazwyczaj pracownicy zmotywowani w ten sposób nie angażują się w swoją pracę, wydają się ślepo wykonywać swoje obowiązki.

Drugi etap, czyli identyfikacja celu następuje, gdy w pracowniku pojawia się motywacja wewnętrzna.

Zlokalizowanie celu przez pracownika pozwala mu wznieść swoją pracę na wyższy poziom. Zaczyna on dążyć do osiągnięcia założeń. Faza ta często jest osiągana dopiero po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia ze strony pracodawcy.

Zaangażowanie to moment, w którym pracownik osiąga wysoki poziom motywacji wewnętrznej. Podczas tego stanu każde powierzone zadanie traktuje jako swoją osobistą misję. Odczuwa satysfakcję z wykonywania konkretnej czynności.

Dwa rodzaje motywacji: dodatnia i ujemna

Możemy wyróżnić jeszcze motywację dodatnią oraz ujemną. Jest to dość intuicyjny sposób na zlokalizowanie prawdziwych pobudek naszego działania.

 • Motywacja dodatnia – odczuwamy ją w sytuacji, gdy osoba poprzez wykonanie konkretnych czynności zaspokaja swoje potrzeby lub dąży do osiągnięcia wyznaczonego przez siebie celu.
 • Motywacja ujemna – pojawia się w sytuacji, gdy działamy, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, które mogą nas spotkać. Jeżeli poprzez działanie możemy uniknąć porażki i jej nieprzyjemnych następstw, to strach oraz obawy będą działać na nas motywująco.

Aspekt jakościowy oraz ilościowy

Aspekty, które mają wpływ na całokształt naszej motywacji. Wyróżniamy aspekty:

 • jakościowe
 • ilościowe

Aspekt jakościowy odnosi się do tego, co jest naszym celem. Im „mocniejszy” cel, czyli im większe ma dla nas znaczenie, tym lepsza będzie motywacja do działania. Jakościowy aspekt zależy od wyznawanych przez jednostkę wartości. Jeżeli cel jest spójny z jej wartościami, to jakość motywacji będzie znacznie wyższa.

Większość osób jest w stanie z takim wielkim zaangażowaniem podchodzić do pracy, aby zapewnić rodzinie godne życie, ponieważ rodzina jest jedną z najczęściej wskazywanych wartości.

Aspekt ilościowy odnosi się do tego, jak wysoko cel znajduje się w osobistej hierarchii każdego człowieka. Nikt z nas nie ma jednego celu, zawsze mamy ich kilka, kilkanaście a czasem nawet kilkadziesiąt. Im wyżej w hierarchii ustawimy dany cel, tym większa motywacja do działania.

Pomniejsze cele nie wymagają od nas tak dużego zaplecza motywacji, dlatego przeznaczamy na nie znacznie mniej naszej energii mentalnej. Z kolei ważne dla nas cele, te, które chcemy jak najszybciej i najsprawniej zrealizować pochłaniają większość naszej energii. Wynika z tego, że aspekt ilościowy jest w pewien sposób ograniczony, ponieważ mamy jakąś łączną wartość energii, w rozumieniu motywacji, którą możemy rozdysponowywać na poszczególne cele.

Czym jest motywowanie?

Motywowanie to inaczej mówiąc, podejmowanie prób, które mają na celu wzbudzenie motywacji do działania w konkretnej osobie lub grupie. Zazwyczaj opiera się na przywołaniu scenariuszy, które rozbudzą odpowiednie emocje.

Dlaczego motywacja wewnętrzna jest istotna?

Wysoki poziom motywacji wewnętrznej pozwala nam radzić sobie z trudniejszymi zadaniami, wkładając w to znacznie mniej wysiłku.

Specjalistka od kampanii reklamowych i promocji prowadzonych w social mediach. Potrafi zbudować pozytywny wizerunek marki i wykorzystać go do skutecznych działań marketingowych. Posiada umiejętności pozwalające na wykreowanie i prowadzenie zarabiających profili firmowych.

Post a Comment